Tân Thiên Long Bát Bộ 2013.

Tân Thiên Long Bát Bộ vơi nội dung xây quang  Anh chàng thư sinh Đoàn Dự vẻ ngoài phong nhã, tuấn tú nên là người tình trong mộng của nhiều cô gái, bên cạnh đó khí chất nghĩa hiệp nên cũng kết giao được với nhiều bằng hữu trong…
http://hi1.vn/tan-thien-long-bat-bo-2013/

Advertisements